Main page
 Scientific interests
 CV
 Research
 Publications
 Conferences
 Courses
 Contact
PUBLICATIONS

2018
2017
2016
2015 2014 2013 2012 2011
 • Ambroziak AA (2011) Strategy for the Re-launching of the EU Internal Market in Response to the Economic Crisis, 2008-2010, Yearbook of Polish European Studies 14: 27-54; (1428-1503/7);

 • Ambroziak AA (ed.) (2011) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej (title in English: Decision-making process in the European Union), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;

  • Ambroziak AA (2011) Rada (title in English: Council) [in:] AA Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;

  • Ambroziak AA (2011) Komisja Europejska (title in English: European Commission) [in:] AA Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;

  • Ambroziak AA (2011) Grupy robocze i komitety Rady (title in English: Council Preparatory Bodies) [in:] AA Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;

  • Ambroziak AA (2011) Zwykła procedura ustawodawcza (title in English: Ordinary Legislative Procedure) [in:] AA Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;

2009 2008 2007
 • Ambroziak AA (2007) Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej (title in English: Special economic zones and the new guidelines on regional state aid) [in:] H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (ed.) Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
 • Ambroziak AA (1999) Handlowe skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie artykułów przemysłowych (title in English: Trade consequences of Poland's adjustment to the common commercial policy of the European Union in the field of trade in industrial goods) , Prace i Materiały, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa;

1998 1997 1996 1995 Others Papers and manuals for Students:
 • A.A. Ambroziak, Polityka pomocy publicznej UE (title in English: State Aid Policy In the EU), materiał do wykładu "Polityki gospodarcze UE", e-learning, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008-2013,

 • A.A. Ambroziak, Pojęcie, zasady, przesłanki, instrumenty i etapy integracji gospodarczej (title in English: Conception, rules, circumstances, instruments and stages of the economic integration), materiał do wykładu Europejska integracja gospodarcza, Internetowe Studium Podyplomowego z zakresu Integracji Europejskiej organizowane przez Centrum Europejskie oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Banku Światowego, Warszawa 2002-2011,

 • A.A. Ambroziak, Budowa rynku wewnętrznego (title in English: Creation of the internal market) , materiał do wykładu Europejska integracja gospodarcza, Internetowe Studium Podyplomowego z zakresu Integracji Europejskiej organizowane przez Centrum Europejskie oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Banku Światowego, Warszawa 2002-2010,

 • A.A. Ambroziak, Teoria wspólnego rynku (title in English: Theory of the common market) , materiał do wykładu Europejska integracja gospodarcza, Internetowe Studium Podyplomowego z zakresu Integracji Europejskiej organizowane przez Centrum Europejskie oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Banku Światowego, Warszawa 2002-2010,

 • A.A. Ambroziak, Wspólna polityka handlowa (title in English: Common commercial policy), materiał do wykładu "Polityki gospodarcze UE", e-learning, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008-2013,

 • A.A. Ambroziak, Teoria unii celnej (title in English: Theory of the customs union) , materiał do wykładu Europejska integracja gospodarcza, Internetowe Studium Podyplomowego z zakresu Integracji Europejskiej organizowane przez Centrum Europejskie oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Banku Światowego, Warszawa 2002-2010,

 • A.A. Ambroziak, Budowa unii celnej (title in English: Creation of the customs union) , materiał do wykładu Europejska integracja gospodarcza, Internetowe Studium Podyplomowego z zakresu Integracji Europejskiej organizowane przez Centrum Europejskie oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Banku Światowego, Warszawa 2002-2010,

 • A.A. Ambroziak, Wspólna polityka handlowa (title in English: Common commercial policy), materiał do wykładu Wspólne polityki UE, Internetowe Studium Podyplomowego z zakresu Integracji Europejskiej organizowane przez Centrum Europejskie oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Banku Światowego, Warszawa 2002-2010,

Copyright by Adam A. Ambroziak